Thủ tướng: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng thể chế

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tư pháp chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, trước hết; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: PLVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: PLVN
Sáng 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì.

NỖ LỰC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

Báo cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ: năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng toàn ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành dự hội nghị. Ảnh: PLVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành dự hội nghị. Ảnh: PLVN

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình KTXH của đất nước và của từng địa phương. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng đầu tư nguồn lực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Công tác xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; công tác rà soát VBQPPL được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả hơn, đặc biệt trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tư duy, cách làm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật đối với một số lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được nâng cao.

TỈNH NGHỆ AN KIẾN NGHỊ 2 NỘI DUNG

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã khái quát những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và nhấn mạnh, đạt được những kết quả đó có đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp Nghệ An, với 4 kết quả chính.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, Nghệ An đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa các quy trình theo hướng khoa học, thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm tải, khơi thông nguồn lực. Nghệ An luôn chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ Nhân dân. Việc thực hiện xã hội hóa các tổ chức bổ trợ tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực…

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xác định vai trò của ngành Tư pháp trong hệ thống chính trị, trong năm 2022, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác tư pháp. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tới tính dự báo, tính khả thi của chính sách.

Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức ngành Tư pháp và chú trọng việc sắp xếp, bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp. Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành Tư pháp, tạo bước chuyển biến đột phá theo chủ trương xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và các hoạt động dịch vụ công.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An kiến nghị 2 nội dung: Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho công chức làm công tác tư pháp, nhất là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đối với các địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã lớn. Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành quy định về chức danh vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, bảo đảm các chức danh tư pháp đảm nhận nhiệm vụ theo yêu cầu.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tư pháp đạt được trong năm 2021. Ngành đã chủ động tích cực, thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế để thúc đẩy khôi phục sản xuất, các vướng mắc về thể chế trên các lĩnh vực; Tích cực tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, bước sang năm 2022, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nhận định như vậy để chuẩn bị tâm thế, năng lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 hiệu quả hơn năm 2021. Đây cũng là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp và đòi hỏi cao hơn của Nhân dân về môi trường pháp lý tốt hơn để mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; hỗ trợ cho sự phát triển, khắc phục những hạn chế, giải quyết khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế, đây là 1 trong 3 khâu đột phá trong quá trình đổi mới của đất nước. Từ đó, xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, phù hợp với thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngành phải thấm nhuần quan điểm của Đảng là phát huy giá trị con người Việt Nam, lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể trong xây dựng pháp luật, bởi mục tiêu cao nhất là làm cho cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành phải bám sát đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể chế hóa cụ thể với quan điểm bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn là thước đó, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của nước ta; tháo gỡ khó khăn, nút thắt về mặt thể chế.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và thực thi của các cấp chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ người dân và doanh nghiệp, mở ra môi trường đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn khi xây dựng, phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật. Thực hiện nghiêm đường lối của Đảng là phát huy trí tuệ tập thể, các nhà chuyên gia, khoa học. Đầu tư hơn cho công tác xây dựng thể chế, coi đây là đầu tư cho sự phát triển. Đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả số lượng và chất lượng. Đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, phù hợp với điều kiện của nước ta.

hủ tướng phạm Minh Chính trao huân chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đi đôi với nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi nâng cao chất lượng nhân lực, phân bổ nguồn lực hợp lý. 

"Chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung trên hết, trước hết; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh./. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...