Thủ tướng: Xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng.

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về công tác của Hội đồng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ cuối năm 2016.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 5 nội sung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể như phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết 01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; gắn với tổ chức các thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhất là sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, gặp gỡ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, đã truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội.  

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, các phong trào thi đua thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đa dạng, phong phú, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có hoạt động bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 2016 – 2021. Chất lượng của công tác khen thưởng được nâng lên. Có 15% bằng khen của Thủ tướng đã trực tiếp đến người lao động, dù chưa phải cao nhưng thể hiện tinh thần hướng đến người lao động trực tiếp.   

Thủ tướng cũng nêu nên một số tồn tại, đó là hiệu quả một số phong trào thi đua chưa cao, còn hình thức, thiếu lượng hóa và chưa đi vào chiều sâu. Công tác đổi mới sáng tạo của phong trào thi đua chưa phổ biến, công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Có một vài cá nhân được khen thưởng chưa thực sự xuất sắc, chưa tạo chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và chưa lan tỏa trong xã hội. 

Trước tình hình mới của đất nước, Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từng cá nhân trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 2016-2020, đặc biệt trong thời điểm chúng ta đang gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thi đua để góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong tình hình mới, cần thực hiện tốt phong trào thi đua lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Đổi mới phát huy phong trào thi đua yếu nước của tổ chức, đoàn thể nhân dân, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực xã hội của nhân dân vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng giải thưởng tràn lan, hình thức và chạy giải thưởng.

Thủ tướng chủ trì phiên họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về công tác của Hội đồng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ cuối năm 2016

Để các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến được khen thưởng thực chất, tạo sự lan tỏa thực sự trong xã hội, Thủ tướng cũng chỉ đạo: “Cần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Vấn đề tiêu chí, chỉ số cụ thể, lượng hóa, sáng tạo trong phát triển, rất quan trọng. Cần chuyển từ chủ trương thành các chỉ tiêu lượng hóa cụ thể, có tính chính xác, phù hợp và có thể kiểm tra được, chứ không phải nói chung chung. Không thể nói giao thông nông thôn chưa tốt, nghiện ngập ma túy hay an ninh kém mà tỉnh đó là tiên tiến, lá cờ đầu được. Do đó phải bám vào nhiệm vụ cụ thể, không phải chung chung”.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong kháng chiến, đặc biệt là phong, truy tặng Bà Mẹ VNAH mà chúng ta còn nợ lại do khách quan chưa làm được.  

Bài học kinh nghiệm và cũng là nhiệm vụ mà Thủ tướng nêu lên, đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền. Các cơ quan truyền thông, báo chí phải có vai trò tích cực trong phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra giám sát công tác thi đua khen thưởng tại các Bộ, ngành, địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng rất quan trọng./. 

Theo VOV