Thủ tướng yêu cầu công khai doanh thu của các dự án BOT

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí BOT.

Tại Chỉ thị 26/2017 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành có chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế của các dự án BOT để xác định thời gian, mức thu phí; rà soát, khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí dự án BOT. Ảnh minh họa

Thủ tướng cũng yêu cầu phải công khai lưu lượng phương tiện, doanh thu, chi phí quản lý, lợi nhuận nhà đầu tư, lãi suất vay vốn, chi phí xây lắp công trình dự án BOT, hoàn thành trong tháng 7/2017;

Bộ Giao thông vận tải cũng được Thủ tướng giao chỉ đạo thực hiện lộ trình áp dụng thu phí điện tử không dừng liên thông toàn hệ thống trên tất cả các trạm thu phí sử dụng công nghệ Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện định kỳ hàng quý./.

Theo VOV