Thực hiện Chỉ thị 17: Xử lý kỷ luật 2 tập thể, 247 cá nhân

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên họp thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1/2019, chiều 2/1, các đại biểu nghe báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/12/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại và xây dựng Đảng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện một số ban, ngành. Ảnh: Đức Chuyên

Chỉ thị 17 ban hành đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, thực hiện nhanh chóng, thường xuyên và tự giác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tạo được niềm tin trong nhân dân.

Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nhiều địa phương, đơn vị đã được thể hiện và có tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 17 ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa quyết liệt; một số cấp ủy, địa phương chưa quan tâm việc sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 17 và chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Yên Thành. Ảnh tư liệu
Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.
Theo đó, có 2 tập thể, 247 cá nhân bị xử lý kỷ luật cách chức, cảnh cáo, khiển trách và hạ loại, kiểm điểm, nhắc nhở.
Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với các giải pháp mà báo cáo đã nêu ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng điều quan trọng nhất trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17 là giám sát và thực thi; các cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh, các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát; cần có kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng năm.