Thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) ở Diễn Châu: Tạo chuyển biến từ công tác cán bộ

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Diễn Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Nhìn rõ hạn chế

Đảng bộ huyện Diễn Châu có 87 tổ chức cơ sở đảng với hơn 14.500 đảng viên. Để việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm cho 26 đơn vị trực thuộc về các nội dung gắn với kiểm điểm. Theo đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã luân phiên xuống từng xã được gợi ý kiểm điểm để theo dõi quá trình tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Trong bản tự phê của từng cá nhân cũng như tập thể lãnh đạo xã, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cần phải chỉ rõ đâu là nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, đồng thời phải có thời hạn khắc phục cụ thể.

Đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu cho biết: “Yêu cầu đặt ra của Ban Thường vụ Huyện ủy với các cá nhân, tập thể phải nhìn rõ hạn chế của mình, đồng thời có giải pháp khắc phục hiệu quả, phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt sau phê bình”.

Cán bộ xã Diễn Lộc (Diễn Châu) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Diễn Lộc (Diễn Châu) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả kiểm điểm trong tập thể đã nhận diện 17 nội dung biểu hiện trong Đảng bộ huyện về suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống và 8 biểu hiện trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Về kiểm điểm cá nhân có tổng số 66 lượt biểu hiện tập trung ở 15 nội dung liên quan đến tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy nhận từ 3 đến 8 biểu hiện. Các biểu hiện được chỉ ra của tập thể đều gắn với trách nhiệm cho từng cá nhân người đứng đầu và các đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại một cách cụ thể.

Việc kiểm điểm cấp cơ sở và chi bộ được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đúng quy định. Ví như, ở xã Diễn Ngọc, trong kiểm điểm, đã nhận diện trong Đảng bộ có 8 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, 5 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số cán bộ, đảng viên vi phạm vào chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng trái phép trên đất công. Còn tập thể BCH Đảng ủy nhận diện 11 biểu hiện.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm điểm, Đảng ủy phân tích làm rõ nội dung được BTV Huyện ủy Diễn Châu gợi ý kiểm điểm về việc: Không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, làm việc kém hiệu quả nên dẫn đến biện pháp quản lý và xử lý môi trường chưa tốt. Qua đó, chỉ rõ tồn tại hiện nay ở xã là lượng rác thải trong khu dân cư quá nhiều, bãi rác thải tập trung quá tải, lượng rác từ nghề khai thác, chế biến hải sản nhiều. Khu vực Cảng cá Nghệ An chưa được xử lý tốt về nước thải cho dân phơi cá trong khu vực Cảng gây mùi hôi khó chịu khi bị mắc mưa. Các nhà máy còn xả khí thải có mùi nhiều và xả thải nước xử lý chưa tốt. Đồng thời Đảng ủy nhận diện rõ biểu hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội chưa hiệu quả, đặc biệt là tệ nạn ma túy...

Còn ở Đảng bộ xã Diễn Trung có số lượng đảng viên đông với 368 đồng chí, Đảng ủy thẳng thắn nhận diện rõ 14/27 biểu hiện trong toàn Đảng bộ, nhất là phân tích làm rõ tồn tại hạn chế trong việc quản lý đất đai, việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tiến độ chậm, xây dựng công trình trái phép trên đất chưa đủ thẩm quyền vẫn còn xảy ra.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân vi phạm chính sách dân số còn cao (năm 2016, tỷ lệ phát triển dân số 1,5%, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 37,4%, tăng 4% so với kế hoạch). “Qua gợi ý của BTV Huyện ủy về các nội dung kiểm điểm, các đồng chí BTV Đảng ủy xã đã nghiêm túc thực hiện một cách công tâm, khách quan. Từ đó nhận ra những vấn đề còn hạn chế khuyến điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thời gian qua. Đồng thời đề ra những biện pháp, giải pháp sát đúng với tình hình thực trạng ở địa phương để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên”- đồng chí Cao Xuân Vân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Trung cho biết.

Hành động cụ thể

Sau kiểm điểm, tất cả tập thể cấp ủy, cá nhân đều bám sát các khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi; đề ra thời gian khắc phục cụ thể. Ở một số đơn vị có biểu hiện cấp ủy mất đoàn kết trong chỉ đạo điều hành, một số ít đơn vị có vi phạm về chế độ sinh hoạt Đảng, một đơn vị có nhiều đảng viên vi phạm chính sách dân số. Các đơn vị này đều được các đoàn chỉ đạo của huyện bám sát chỉ đạo tập trung kiểm điểm, đề ra giải pháp khắc phục, xử lý kỷ luật theo quy định. 

Chăn nuôi gà theo mô hình VietGAP tại xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Lê
Chăn nuôi gà theo mô hình VietGAP tại xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Lê

Một trong những giải pháp được Huyện ủy Diễn Châu tập trung sau kiểm điểm là công tác cán bộ. Trong đó, một số cán bộ tự nguyện xin thôi giữ các chức danh chủ trì ở xã. Huyện ủy thực hiện luân chuyển, điều động thay đổi một số vị trí chức danh chủ chốt ở cấp xã phù hợp hơn (ở xã Diễn Ngọc), thực hiện luân chuyển trong nội bộ xã luân chuyển ngang giữa xã này với xã khác (xã Diễn Hải) điều động cán bộ huyện giữ chức danh chủ chốt ở cấp xã (xã Diễn An)…

Các tổ chức cơ sở đảng cũng triển khai chương trình kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm bằng hành động cụ thể. Đối với xã Diễn Ngọc, Đảng ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục làm tốt đề án xử lý rác thải và các nghị quyết về công tác môi trường; phối hợp với công ty môi trường đô thị Nghệ An làm tốt công tác vận chuyển rác vào Nghi Yên để xử lý, không để rác tại địa phương; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân không tham gia và vứt rác bừa bãi đồng thời phối hợp tổ chức thu gom rác thải theo kế hoạch của đoàn thể, cắm biển báo cấm đổ rác; vận động và cấm các hộ đổ rác xây dựng xuống các tuyến kè; đề nghị UBND huyện hỗ trợ và cho phép xã tổ chức san lấp một phần tại hầm nước thải làng nghề chế biến thủy sản Ngọc Văn không đảm bảo và không có tác dụng; phối hợp với Cảng cá làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá và đề nghị thường xuyên chạy máy xử lý nước thải. Bên cạnh đó, phát động toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng.

Còn ở xã Diễn Trung, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, chính sách Dân số - KHHGĐ; chỉ đạo UBND xã đề ra những giải pháp thật cụ thể để thực hiện. Theo đó, UBND xã đã ra quyết định cưỡng chế giải tỏa xong các hộ xây dựng trái phép đất công; chỉ đạo cán bộ địa chính đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ để sớm cấp GCN QSD đất cho người dân. Xã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ; nghiêm túc xử lý tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về mặt đất đai, chính sách DS-KHHGĐ...

Đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu khẳng định: “Vấn đề đặt ra là nhận diện rõ suy thoái nhưng quan trọng là phải khắc phục được tồn tại hạn chế đó trong từng tập thể, cá nhân. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị để có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân để thực hiện có hiệu quả; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ số cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm, có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; cho miễn nhiệm, thay thế ngay đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu”.

Thanh Lê

Tin mới

Trao tặng

Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 6/10, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã trao 2 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.
Người lao động tham gia phỏng vấn xuất cảnh sang các thị trường có thu nhập cao. Ảnh: CSCC

Lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc: Đừng để 'quýt làm cam chịu'

(Baonghean.vn) - Trong thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 8 huyện trong cả nước, thì Nghệ An có tới 3 huyện gồm Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò. Đây đều là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.
Xuân Hoàng

Cộng đồng hướng về vùng lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau 4 ngày xảy ra trận lũ quét lịch sử ở huyện Kỳ Sơn, mặc dù nước lũ đã rút nhưng cuộc sống của bà con đối diện với những khó khăn, thiếu thốn. Những ngày này, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng quân sự, an ninh và bà con thôn, bản cùng nhau hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Dòng người và xe của các đoàn thiện nguyện cũng đang hướng về huyện biên giới Kỳ Sơn...
Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

Ba bài toán của Sông Lam Nghệ An trước vòng 18 V.League

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2022. Mặc dù đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng đang có những vấn đề mà huấn luyện viên Huy Hoàng phải đối mặt. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ lại có một kết quả không như ý trong trận Derby Nghệ Tĩnh.
Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

Toàn cảnh trận lũ kinh hoàng ở huyện nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Kinh hoàng hay khủng khiếp là những gì người dân diễn tả về trận lũ xảy ra ngày 2/10 tại huyện Kỳ Sơn. Như một cơn thịnh nộ, dòng lũ dữ cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó. Những hình ảnh dưới đây sẽ còn ám ảnh không chỉ đối với người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén mà sẽ là ký ức không thể quên đối với bất cứ ai từng nhìn thấy.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10,  thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.