Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về công tác tôn giáo

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 17/1.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị xã.
Đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân

Năm 2018, các cấp chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo được tăng cường và có hiệu quả; giải quyết kịp thời các nhu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật… hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật.

Ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh trình bày báo cáo về công tác tôn giáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
Các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…
Trong năm 2018, tỉnh đã chấp thuận thành lập 4 giáo họ, 2 giáo xứ, thành lập và phục hồi 2 chùa phật giáo, cho phép khảo sát, mở rộng khuôn viên, phê duyệt quy hoạch chi tiết 15 cơ sở tôn giáo, đang xem xét, giải quyết nhu cầu đất đai, xây dựng, thành lập, phục hồi… cho 26 cơ sở tôn giáo.
Bà con giáo dân Nghi Văn (Nghi Lộc) tự nguyện hiến đất làm giao thông nông thôn -Ảnh tư liệu
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đảm bảo đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế, giải quyết nhanh, kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng. Bên cạnh đó, các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo chống đối Nhà nước cũng được xử lý, ngăn chặn kiên quyết.

Nêu cao tính chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành

Tại hội nghị, các địa phương, các ngành đã tham luận, trao đổi về các giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo.  Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội cần nêu cao tính chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ trong công tác tôn giáo một cách hiệu quả.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tham luận về công tác vận động các chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện Yên Thành.
Trong đó chú trọng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh và từng địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo;
Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ đoàn kết, ảnh hưởng an ninh trật tự; tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm tại các xã vùng giáo, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân…
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, kịp thời xử lý những phát sinh ở cơ sở; tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật; đấu tranh với những hành vi sai trái, lợi dụng tự do tín ngưỡng,.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đúng về công tác tôn giáo; lấy việc tuyên truyền, vận động làm mục tiêu hàng đầu; dự báo và xây dựng kế hoạch về công tác tôn giáo trên địa bàn một cách bài bản, sát với tình hình thực tiễn.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018.
Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý -Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.