#thực thi công vụ

3 kết quả

Cải cách hành chính tại các sở, ngành: Còn nhiều hạn chế

Cải cách hành chính tại các sở, ngành: Còn nhiều hạn chế

(Baonghean) - Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực song công tác cải cách hành chính tại các sở, ngành vẫn còn hạn chế tồn tại. Một số lĩnh vực các TTHC vẫn chưa thực sự tinh gọn, chất lượng và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa thật sự gần dân, sát dân và vì dân phục vụ.