#thượng nghị viện

10 kết quả

Nga can thiệp bầu cử

Mỹ cảnh báo Nga tiếp tục can thiệp bầu cử

Báo cáo mới của Thượng Viện Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga lại can thiệp vào đợt bầu cử giữa kỳ năm nay và bầu tổng thống năm 2020 cũng như đề cập chi tiết nỗ lực của Matxcơva gây ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử khắp châu Âu.