Tích cực phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các đơn vị sự nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017, thảo luận chương trình nội dung phối hợp năm 2018.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trung Thành.
Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017, hai bên nhận thấy với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự tham mưu, tổ chức thực hiện tích cực của các sở, ban, ngành đã tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Kinh tế tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước, 27/27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt (8 chỉ tiêu vượt kế hoạch); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,25%.

Lĩnh vực nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phong trào xây dựng nông thôn mới  phát triển sâu rộng. Sản xuất công nghiệp tăng khá sau nhiều năm khó khăn, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, một số công trình lớn hoàn thành đi vào hoạt động.

Khu vực dịch vụ, nhất là du lịch phát triển tốt. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trung Thành.

Công tác phối hợp lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phong cách và phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Chú trọng việc lãnh đạo cấp ủy cơ sở tăng cường các hoạt động giáo dục, kiểm tra ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị....

Công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhằm phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng, các sở, ban, ngành thực hiện tốt kế hoạch đề ra hàng năm của tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 26- NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.