Tích cực xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

Ngân Hạnh 09/03/2023 12:17

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức sáng 9/3.

Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin về chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Kế thừa và phát triển các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng qua các kỳ Đại hội và các Hội nghị Trung ương về lĩnh vực văn hóa trước đây, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Theo PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, có thể xác định hệ giá trị quốc gia gồm các giá trị cốt lõi là Hòa bình - Thống nhất - Độc lập - Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ, Công bằng - Văn minh - Hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa gồm 4 giá trị: Dân tộc -Nhân văn - Dân chủ và Khoa học. Về hệ giá trị con người Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ đề xuất 9 giá trị cốt lõi: Yêu nước - Đoàn kết - Dũng cảm - Sáng tạo - Tự cường - Nghĩa tình - Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương. Hệ giá trị gia đình Việt Nam có 11 giá trị: Yêu nước - Yêu thương con người - Kính trên nhường dưới - Tuân thủ pháp luật - Lao động sáng tạo - Vượt khó vươn lên -Bình đẳng - Ấm no - Hạnh phúc - Tiến bộ - Văn minh.

Hội nghị cũng được nghe Thượng tướng, PGS. TS. Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức gay gắt hơn, xuất hiện thêm những biến động lớn. Trước tình hình đó, công tác đối ngoại với ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong năm 2022, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác đối ngoại biên giới tiếp tục là điểm sáng, khi Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công 02 sự kiện Giao lưu biên giới: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Trên bình diện đa phương, ta tiếp tục khẳng định được uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế khi tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9,...

Bộ Quốc phòng cũng đã chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng lớn, quan trọng, lần đầu tiên được triển khai, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các đối tác và bạn bè quốc tế, trong đó có thể kể đến là Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; Chương trình Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”. Mới đây, việc cử đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến chuyển nhanh, phức tạp và rất khó dự báo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vừa tham mưu, vừa triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tướng, PGS. TS. Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thêm một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền về Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Cùng với đó chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)./.

Tích cực xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO