Tiền thưởng đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng tính như thế nào?

(Baonghean.vn) - Những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Nghệ An có 2.553 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Tiền thưởng tính nâng cao theo các mức tuổi đảng mà đảng viên được trao tặng.
Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 và 45 tuổi Đảng ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh tư liệu

Thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Nghệ An có 2.553 đảng viên đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm tuổi Đảng được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng (20 đồng chí được truy tặng) đợt kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

Trước đó, năm 2020, tỉnh Nghệ An trao tặng 11.000 Huy hiệu Đảng, trong đó có 92 đảng viên được truy tặng. Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An, đảng viên có tuổi đảng cao nhất là cụ ông Phan Tố Đức, sinh năm 1916, ở Thanh Chương, vào đảng ngày 27/4/1940 - như vậy cụ năm nay hơn 81 năm tuổi đảng.

Theo quy định, mỗi năm sẽ có 4 đợt trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, lấy các mốc ngày 3/2, 19/5, 2/9, 7/11. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên đã từ trần nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp (tính theo tháng) thì được xét truy tặng Huy hiệu Đảng.

Cụ Phan Tố Đức ở huyện Thanh Chương năm nay 105 tuổi đời, có hơn 81 tuổi đảng. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Tiền thưởng cho đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng (thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015, Công văn số 919-CV/VPTW/nb ngày 21/11/2016 của Văn phòng Trung ương) được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (MLTTC) do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận Huy hiệu Đảng và theo quy định tại Công văn số 643-CV/VPTW ngày 30/8/2016 (về điều chỉnh Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng). Cụ thể như sau:

+ Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 1,5 lần MLTTC.

 + Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 2,0 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 2,5 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 3,0 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 3,5 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 5,0 lần MLTTC.

 + Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 6,0 lần MLTTC.

 + Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 8,0 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 10,0 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 15,0 lần MLTTC.

+ Huy hiệu 85 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 20 lần MLTTC.

 + Huy hiệu 90 năm tuổi đảng, quyết định, giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng bằng 25,0 lần MLTTC.

Ở Nghệ An, đảng viên được tặng Huy hiệu từ 65 năm tuổi Đảng trở lên ngoài tiền thưởng nêu trên còn được tặng thêm 1.000.000 đồng để mua một bộ quần áo bằng vải lụa đỏ.