Tiêu chí mới xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.
Toàn cảnh bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tiêu chí xác định huyện nghèo gồm 4 tiêu chí, cụ thể như sau:

1- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

2- Trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

3- Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện.

4- Huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc huyện thuộc các khu vực còn lại.

Những tiêu chí xác định hộ nghèo vùng khó khăn, bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Tải toàn bộ Quyết định 36/2021/QĐ-TTg tại đây.

(Tổng hợp)