Tiểu đoàn Bộ binh thực hành chiến đấu tiến công

(Baonghean.vn) - Với đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh thực hành chiến đấu tiến công Đại đội Bộ binh cơ giới địch phòng ngự”, cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa cho Hạ sĩ quan chỉ huy khóa 37 đào tạo và nhân viên quân y đại đội khóa 26, Trường Quân sự Quân khu 4 đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. 

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực binh đánh địch. Ảnh: Mạnh Hùng
Thực hành cơ động vượt sông. Ảnh: Mạnh Hùng
Thực hành cơ động vượt sông thành công. Ảnh: Mạnh Hùng
Báo cáo kế hoạch tác chiến. Ảnh: Mạnh Hùng
Bảo đảm công tác hậu cần. Ảnh: Mạnh Hùng


Mạnh Hùng