Tiểu dự án Đô thị Vinh: Đã hoàn thành 7 hạng mục, giải ngân đạt 100%

(Baonghean.vn) - Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, Tiểu dự án đô thị Vinh đến hết năm 2017 đã hoàn thành 7 trong tổng số 13 gói thầu.

Cụ thể: Các gói thầu đã hoàn thành gồm: Xây dựng Khu tái định cư xóm 5 xã Nghi Phú; Cải tạo Vệ sinh trường học; Nâng cấp và cải tạo Kênh Bắc đoạn 1; Nâng cấp và cải tạo mương số 3; Nâng cấp và cải tạo Kênh Bắc đoạn 2; Nâng cấp trạm bơm chính và trạm bơm mới công suất 10.500 m3/ngày và tuyến mương tự chảy đến trạm bơm chính; Nâng cấp và cải tạo hồ Cửa Nam.

Hồ Cửa Nam - một hạng mục của Tiểu dự án đô thị Vinh đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu
Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

(Baonghean) - Với nỗ lực cao, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu Dự án Thành phố Vinh, thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng thế giới - WB và vốn đối ứng.
Các gói thầu đang thi công gồm 6 gói thầu: Kênh Bắc đoạn 3; Khu tái định cư phường Quán Bàu; Xây dựng Hồ điều hòa; Nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh; Xây dựng đường Hưng Tây - Vinh; Xây dựng đường nối Quốc lộ 46 và đường ven sông Lam.
Một con đường mới hình thành sau khi thi công xong kênh Bắc đoạn 3. Ảnh: Trân Châu
Các gói thầu trên chủ yếu vừa thi công vừa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
UBND thành phố Vinh cho biết: Hiện đã giải phóng mặt bằng xong các hộ ở hào thành cổ; các doanh nghiệp trên tuyến đường Hưng Tây - Vinh; phần lớn các hộ ở Nghi Ân. Công tác GPMB hoàn thành trong tháng 12/2017, kịp tiến độ hoàn thành dự án trước 30/6/2018.