Tiểu dự án đô thị Vinh... ì ạch GPMB

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của thành phố Vinh, do vướng mắc trong công tác GPMB nên đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của dự án, các gói thầu không có đủ mặt bằng sạch để triển khai  thi công  đảm bảo tiến độ của gói thầu.

Theo cam kết với Ngân hàng thế giới đến 30/10/2016 phải GPMB xong nhưng một số gói thầu đã phải gia hạn thời gian thực hiện.    

Công trường thi công cầu vượt đường sắt dự án đường Vinh - Hưng Tây còn vướng mặt bằng.

Gia đình bà Hoàng Thị Lường xóm Yên Bình xã Hưng Đông thuộc diện phải giải phóng mặt bằng gói thầu xây dựng đường Vinh - Hưng Tây (nối đường 72m) lên Hưng Nguyên. Bà là hộ tiên phong chấp thuận phương án đền bù sớm nhất và mong muốn được bàn giao mặt bằng để ra vị trí tái định cư. Vừa qua, do nhường phần đất để làm đường thi công cầu vượt đường sắt, lại gặp mưa to, cả khu đất ngập lụt khủng khiếp, cả nhà không có đường đi, phải bắc gỗ trèo lên tường ra phía ngoài.

Trao đổi với phóng viên, bà cho hay: Theo thỏa thuận ban đầu, diện tích đất gần 500 m2 đất làm nhà ở của bà sẽ được đổi thành diện tích tương tự ở khu tái định cư, tuy nhiên đến nay gia đình bà chưa nhận đủ đất nên chưa di dời được. Gia đình lại thuộc diện chính sách nên mong chính sách đền bù hợp lý. Bà rất muốn được sớm cấp bìa đất mới để đảm bảo thủ tục khi xây dựng nhà mới.

Không chỉ vướng mắc hộ ở bà Lường mà cả xóm còn chưa giải phóng được. Gói thầu Xây dựng đường Vinh - Hưng Tây đoạn từ Km4+620.00 đến km6+224.34 và cầu vượt đường sắt ký hợp đồng ngày 29/02/2016, hoàn thành ngày 14/7/2017. Tuy nhiên, khối lượng thi công ước đạt 30%, trong khi thời gian đã triển khai khoảng 50%.  Do vướng mắc về GPMB nên tiến độ thi công còn chậm.

Các hộ dân phường Quán Bàu trao đổi với phóng viên về vướng mắc trong GPMB.

Phần đất các doanh nghiệp Công ty Ô tô 5, Công ty TNHH Kim Liên, Xí nghiệp đầu máy Vinh... vẫn chưa có phương án bồi thường GPMB được duyệt để triển khai thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công đoạn qua cầu vượt đường sắt.

Các gói thầu khác thuộc dự án đường Vinh - Hưng Tây về đất ở chưa có phương án bồi thường GPMB và tái định cư, khu tái định cư (TĐC) tại chỗ chưa được hoàn thành.

Tại gói thầu Nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh: Ký hợp đồng ngày 27/01/2016, ngày hoàn thành ngày 10/8/2017. Khối lượng thi công ước đạt  25%, trong khi thời gian đã triển khai khoảng 50%. 

Ở  phường Đội Cung:  Có 54 hộ bị thu hồi đất, đã phê duyệt phương án BT-GPMB cho 54 hộ với số tiền 11 tỷ đồng đã chi trả 8,5 tỷ đồng trong đó đã có 52 hộ đã nhận 01 hộ còn lại đang tiếp tục giải quyết, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2016.

Hiện nay còn 11 gói thầu đang thi công song gói nào cũng gặp rắc rối về giải phóng mặt bằng. Gói thầu xây dựng đường nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam đoạn từ km0+0.0 đến km4+359.54, ký hợp đồng ngày 28/01/2016, hoàn thành ngày 11/6/2017. Khối lượng thi công đến nay ước đạt 35%, trong khi thời gian đã triển khai khoảng 64%...

Trong khi đó khu tái định cư phường Quán Bàu, nơi dành cho tái định cư của các dự án xây dựng Hào Thành cổ và dự án khác công tác đầu tư xây dựng vẫn chưa xong do vướng mắc từ việc GPMB khu tái định cư này.

Hiện nay, Trung tâm qũy đất thành phố đã bàn giao và giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đất nông nghiệp và trên 90% diện tích đất ở đạt 90 % diện tích toàn bộ khu tái định cư. Còn 4 hộ chưa chi trả do người dân đang kiến nghị về giá bồi thường. Tại khu này mặc dù một số đã làm nhà mới nhưng vẫn chưa bàn giao đất cho dự án.

Khu tái định cư phường Quán Bàu vẫn còn vướng một số hộ dân nên ảnh hưởng đến các dự án khác.

Từ khi hiệp định tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới tài trợ nguồn vốn cho tiểu dự án Vinh có hiệu lực (tháng 4/2012) đến tháng 10/2016, đến thời điểm này, tổng số vốn đã giải ngân của Tiểu dự án này là 42,030 triệu USD đạt 50% tổng vốn dự án, thời gian thực hiện dự án là 77%.

Nguồn vốn đối ứng cho dự án hiện đã cấp 805 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 321 tỷ đồng; Ngân sách địa phương (tỉnh và Thành phố) 484 tỷ đồng; lũy kế thực tế giải ngân vốn đối ứng đến 10/10/2016 745 /805 tỷ đồng, tương đương 92,5%.

Bên cạnh mắc về GPMB thì vốn đối ứng còn thiếu 337 tỷ đồng cho toàn bộ dự án.

Trân Châu