Quy hoạch tổng thể đại lộ Vinh -Cửa Lò

Vì sao không nên lạm dụng 'tài trợ quy hoạch' ?

(Baonghean.vn) - Kể từ khi Luật Quy hoạch ra đời năm 2017, công tác lập quy hoạch từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, xuất phát từ quy định khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa để làm quy hoạch, bên cạnh một số mặt thuận lợi, đã manh nha những biến tướng, lạm dụng…
Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 1/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký thay Thủ tướng Chính phủ. Đây là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước.