Khôi phục và phát triển đàn dê

Khôi phục và phát triển đàn dê

(Baonghean) - Phát triển chăn nuôi dê hàng hóa đã từng là thế mạnh của nông dân Nghệ An, có thời kỳ cao điểm, tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh lên tới 117.600 con. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đàn dê đã suy giảm mạnh, (chỉ còn 70.000 con vào năm 2010). Trong những năm gần đây, người dân đã tiếp cận thành công phương thức nuôi dê nhốt mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước phục hồi tổng đàn với số lượng hơn 95.000 con vào năm 2014.