Tín hiệu tốt trong cấp 'sổ đỏ'

(Baonghean) - Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất; đồng thời xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.

Đẩy nhanh tiến độ 

Xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) là một trong những đơn vị vào cuộc sớm trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Cao Đại Thắng - cán bộ địa chính xã Nghĩa Hội cho biết: Luật Đất đai có hiệu lực năm 2013, sau khi thực hiện xong dồn điền đổi thửa, ngành chức năng đã phối hợp với UBND xã để thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số hóa. Đến nay, xã đã hoàn thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 1.850 hộ/1.900 hộ, đạt trên 96%.

Ông Lê Đức An - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn cho biết: Hiện nay công tác cấp GCN QSD đất thực hiện theo dự án trên địa bàn huyện có 24 xã đã hoàn thành xong; trong đó có 8 xã đang trình Sở TN&MT kiểm tra nghiệm thu là Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai; Nghĩa Đức, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn.

Một buổi đấu giá đất tại thị trấn Yên Thành.

Đối với địa bàn huyện Tân Kỳ, trong năm 2016 cấp 956 GCN QSD đất. Cụ thể, cấp mới về đất ở 449 GCN với diện tích 25,92 ha; đất nông nghiệp 264 GCN với diện tích 49,9 ha; đất lâm nghiệp 14GCN với diện tích 43,15 ha. Cấp đổi về đất ở 205 GCN với diện tích 30,98 ha; đất nông nghiệp 24 GCN với diện tích 8,98 ha. Trên địa bàn huyện có 16 xã đã hoàn thành công tác đo đạc, kê khai, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất và 6 xã, thị trấn (thị trấn Tân Kỳ, các xã Tân Hợp, Đồng Văn, Tân Long, Hương Sơn, Tân Phú) đang thực hiện công tác đo đạc, kê khai, lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất có đơn vị tư vấn hỗ trợ.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, trong năm 2016, toàn tỉnh đã cấp được 522.438 GCN với diện tích 208.534,28 ha đạt 89,53% so với tổng diện tích cần phải cấp. Cấp được 102.405 giấy chứng nhận đất lâm nghiệp, với tổng diện tích là 238.518,52 ha đạt 79,79 % so với tổng diện tích cần cấp. Đối với đất ở nông thôn, đã cấp được 572.652 giấy chứng nhận, với diện tích 18.842,96 ha đạt 91,28 %. Đối với đất ở đô thị, toàn tỉnh đã cấp được 109.665 giấy chứng nhận, với diện tích 2.605,12 ha đạt 93,68 %. 

Tồn tại cần sớm tháo gỡ

Ông Lê Đức An - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn cho biết thêm: Một số hộ gia đình chưa quan tâm đến việc cấp GCNQSD đất, không kê khai, đăng ký, bổ sung hồ sơ dẫn đến tồn đọng hồ sơ và ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt. Một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về đất đai khi hồ sơ đã được xét duyệt và có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng như không làm thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất. Nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, lấn chiếm đất đai, xảy ra tình trạng tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm. Hồ sơ cấp GCN QSD đất lâm nghiệp còn tồn đọng do nhiều thửa đất không phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo, rà soát cập nhật hồ sơ địa chính đầy đủ cho tất cả các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận trong các năm qua. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, cần chỉ đạo thực hiện khai, đăng ký để lập hồ sơ nhằm quản lý chặt chẽ đối với tất cả mọi trường hợp; đồng thời có kế hoạch, từng bước thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương.

Người mua đất đấu giá ở Yên Thành.

Khó khăn đặt ra hiện nay là một số trường hợp đất đang sử dụng, đủ điều kiện cấp GCNQSD đất nhưng khi tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất thì phát sinh tranh chấp, nên chưa giải quyết được. Đối với đất lâm nghiệp, do diện tích lớn, phạm vi rộng và thực trạng sử dụng đất khó xác định ranh giới. Diện tích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân chồng lấn lên diện tích sử dụng của tổ chức; hồ sơ địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSD đất biến động lớn so với hiện trạng cần tiến hành đo đạc chỉnh lý trước khi cấp GCNQSD đất.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 trong nhân dân. Chỉ đạo UBND các xã rà soát diện tích đất nuôi trồng thủy sản, đất sản xuất nông nghiệp 5% do UBND cấp xã quản lý và diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho cộng đồng làng bản, UBND xã quản lý, các cá nhân, đối tượng sử dụng không đúng quy định để có phương án giao lại cho các hộ gia đình khó khăn về đất sản xuất hoặc lập phương án cho thuê đất theo đúng quy định. 

Văn Trường