Tinh giản biên chế hơn 1.000 trường hợp chưa đúng đối tượng

Theo Bộ Nội vụ, trong tổng số 15.779 người tinh giản biên chế thì có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng tinh giản.

Sáng 1/7, tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương,  Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo với Thủ tướng về kết quả tinh giản biên chế trong 6 tháng năm 2016. Theo đó, có 18 Bộ, ngành và 61 tỉnh, thành đã tinh giản 10.004 người, nếu tính tổng cộng từ năm 2015 và 2016 đến nay chúng ta đã tinh giản được 15.779 người.

Trong đó có những Bộ, ngành tinh giản tương đối tốt như Bộ NN-PTNT tinh giản 301 người, Bộ TNMT 164 người, các tỉnh có Thanh Hóa  571 người, Nghệ An 655 người, Hà Giang 364 người, Quảng Nam 391, Sơn La , Cao Bằng giảm 311 người. Trong 2016, các đơn vị khối đảng giảm 472 người, đon vị hành chính cấp huyện trở lên giảm 1.312 người.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Thời gian qua, việc tinh giản ở các địa phương, bộ ngành  còn một số trường hợp không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Trong tổng số 15.779 người thì có 1356 trường hợp không đúng đối tượng tinh giản”. 

Trước thực tế này, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cố gắng giao nhiệm vụ cho các Sở Nội vụ và Vụ tổ chức làm đúng theo hướng dẫn Nghị định 180 của Thủ tướng Chính phủ. Như hiện nay, việc tinh giản biên chế sai sót còn khá cao.

Tỷ lệ tinh giản biên chế được giao năm 2015 công chức cấp huyện, tỉnh trở lên chỉ có 277.000, công chức cấp xã 256.00 và viên chức sự nghiệp 2 triệu 273 nghìn, tổng cộng hơn 2,6 triệu người. Trong 2 năm 2015-2016 chúng ta mới chỉ tinh giản 15.779 người. “Tính bình quân mỗi năm giảm 1,5% thì con số này còn thấp, mà phải tinh giản 40.000 người/năm” – Bộ trưởng tính toán.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, bộ ngành tích cực thực hiện theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, tăng tốc độ giảm biên chế.

Liên quan đến việc thi nâng ngạch công chức, trong năm 2016, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Bộ Nội vụ đã ủy quyền cho 13 tỉnh tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính. Riêng chuyên viên cao cấp vì số lượng ít nên thi tập trung. Với hướng này, trong năm 2016 xin phép Chính phủ thực hiện cơ chế ủy quyền cho các tỉnh, ngành địa phương tổ chức thi nâng ngạch. Với những ngành, địa phương không đủ điều kiện tổ chức thi sẽ tổ chức thi tập trung và mỗi năm tổ chức thi một lần, theo khu vực Bắc, Trung Nam, giảm chi phí tốn kém cho các địa phương. Danh sách thi công chức sau 2 tháng công bố kết quả.

Để chuẩn bị cho vấn đề này, ông Lê Vĩnh Tân đề nghị các địa phương, Bộ, ngành trong tháng 7 gửi danh sách thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp về Bộ Nội vụ. “Các đơn vị đủ điều kiện chúng tôi sẵn sàng sẽ ủy quyền” – Bộ trưởng nói./.

Theo VOV