Tỉnh Nghệ An: Khen thưởng 131 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2012 – 2016, tỉnh Nghệ An có 272.491 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, suy tôn của các cấp Hội, toàn tỉnh đã công nhận 146.147 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 53,6% so với số hộ đăng ký, tăng 3,1 lần so với năm 2012.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Triển khai phong trào, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương lớn trong nông nghiệp như dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh các hoạt động liên kết "4 nhà" trong sản xuất, tiêu thụ. Tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề, cho nông dân vay vốn, từ đó thu hút đông đảo nông dân tham gia.

Ngày 24/3, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 131 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2012- 2016. Ảnh: Minh Dân

Từ phong trào này, nhiều hộ nông dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư quy mô sản xuất lớn với vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Trong đó có 21.175 hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; 463 hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Ở các vùng miền xuất hiện nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, trở thành những hộ sản xuất kinh, doanh giỏi. Điển hình như hộ gia đình anh Đặng Anh Tuấn ( xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương); hộ anh Nguyễn Văn Hữu (xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên); hộ anh Ngô Trí Đông (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu)…

Giai đoạn 2012 – 2016, tỉnh Nghệ An có 272.491 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, suy tôn của các cấp Hội đã công nhận 146.147 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, có 556 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh, doanh giỏi cấp Trung ương; 4.072 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 16.359 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện và 125.760 hộ sản xuất kinh, doanh giỏi cấp cơ sở. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao như Diễn Châu có 16.811 hộ, Đô Lương 15.217 hộ, Thanh Chương 13.182 hộ...

Mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc của ông Trương Đình Thống – hội viên Hội Nông dân xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn; bình quân mỗi năm ông xuất chuồng từ 1.200 - 1.400 con lợn thịt, thu về hàng tỷ đồng. Ảnh: Minh Dân

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã từng bước góp phần làm thay đổi tư duy của nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư thâm canh theo hướng hàng hóa tập trung; liên kết với nhau phát triển sản xuất theo Tổ Hợp tác, Hợp tác xã gắn chuỗi liên kết sản xuất; đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân và hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng vững mạnh.

 » Những nông dân không chịu nghèo
 

Minh Dân