Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 365-KH/BTGTW về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 108 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/7/2020, tại TP Vinh; tổ chức tọa đàm “công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay” và gặp mặt cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, dự kiến tổ chức ngày 29/7/2020; chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2020; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; biểu dương, khen thưởng các tập thể phòng, cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên giáo của Đảng; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm tuyên truyền, qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể; Bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lập kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động mang tính chiều sâu, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm ở tỉnh khi có yêu cầu.

Mục đích nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong suốt 90 năm qua đối với công tác xây dựng Đảng và sự phát triển chung của tỉnh; tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Nghệ An đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát huy truyền thống cách mạng, thật sự là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng; giữ vững lập trường, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, thuyết phục, trung thực, giản dị, kịp thời, tích cực, đổi mới để thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác tư tưởng trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.