#tòa án nhân dân tối cao

14 kết quả

ta

Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao 2 nước Việt Nam- Lào dâng hương tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, tiếp nối các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Nghệ An, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao hai nước CHDCND Lào và Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại núi Động Tranh, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn một số nội dung thi hành Luật BHXH

Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn một số nội dung thi hành Luật BHXH

(Baonghean) - Theo đó, để áp dụng thống nhất các quy định của Luật BHXH và pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC triển khai quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình một số nội dung về: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về BHXH giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về BHXH giữa người lao động, người sử dụng lao động với cơ quan BHXH; Về quyền của cơ quan BHXH đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động (trốn đóng BHXH, chậm đóng tiền BHXH).