#tốc độ tăng trưởng kinh tế

13 kết quả

Cầu Bồng Khê (Con Cuông) và đường vào Khu bảo tồn quốc gia Pù Mát. Ảnh tư liệu

Nghệ An: Triển vọng miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây tỉnh Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ cũng như cả nước.