#Tom Cruise

13 kết quả

'Xác ướp' trở lại với Tom Cruise

'Xác ướp' trở lại với Tom Cruise

Để đối trọng với "vũ trụ" siêu anh hùng của Marvel, Universal quyết định sẽ tạo ra một series quái vật. Xác ướp (The Mummy) là bộ phim mở màn cho "vũ trụ quái vật" của hãng này.