Tổng Bí thư: “Hội nghị Trung ương 8 gồm nhiều vấn đề quan trọng“

Trung ương đã dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi vào Hội nghị.

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII khai mạc sáng nay, thứ ba (2/10) và sẽ diễn ra đến 6/10.

Trước khi tiến hành Hội nghị, Trung ương dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII dành 1 phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTX

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ; năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quyết định đối với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII.

Nội dung của hội nghị lần này gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sáng 2/10. Ảnh: TTX

Tổng Bí thư đề nghị hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Trong 5 ngày hội nghị, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

vnexpress.net