Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau'

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mọi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 588 điểm cầu, trong đó có 3 điểm cầu cấp tỉnh, 30 điểm cầu cấp huyện và cấp trên cơ sở, 555 điểm cầu cơ sở với hơn 16.300 đại biểu tham dự. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;… Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH MẠNH MẼ VỚI SUY THOÁI, TIÊU CỰC

Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Từ năm 2016 - 2020, có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật, trong đó có 15.101 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống (60%), 8.281 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị (33%), 1.722 đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 3
Hội nghị nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21; Kế hoạch số 03 và Quy định số 37. Ảnh: Phạm Cường

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định 37-QĐ/TW ngày 1/11/2021 về những điều đảng viên không được làm. Ngày 1/12/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch 03-KH/TW để thực hiện Kết luận 21.

Kết luận số 21 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. 

Điểm mới của Kết luận số 21 là đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 4
Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đây là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. 

Kết luận số 21 cũng chỉ rõ cần kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị đã nêu ra 3 mục đích, yêu cầu; 11 nhiệm vụ trọng tâm và quy định trách nhiệm cụ thể của 17 cơ quan, tổ chức để thực hiện Kết luận số 21.

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 5
Toàn cảnh điểm cầu UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, Quy định cơ bản vẫn giữ nguyên 19 điều, đồng thời điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp trên giao…) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục bàn và thực hiện xây dựng, chỉnh đốn, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đội quân tiên phong, là người lãnh đạo, người cầm lái đất nước tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư cũng đã trao đổi, phân tích những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), trong đó có việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng”, Tổng Bí thư chỉ rõ. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 7
Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đi đôi với ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Đây là vấn đề hết sức biện chứng để khuyến khích cán bộ hăng hái tiến lên, chứ không vì thấy xử lý vi phạm mà co lại, giữ mình không dám làm để khỏi sai phạm.

 MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI NGHIÊM TÚC TỰ SOI LẠI MÌNH

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là phải tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận, Quy định mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trước hết phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc những mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định lần này; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm.

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 8
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác tại các địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, toàn diện.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”, Tổng Bí thư chỉ rõ, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp này một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống, “chống” và “xây”; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 9
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thực hiện mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, các đoàn thể, báo chí và công luận. 

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước các nội dung trong Kết luận, Quy định.

“Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả, căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không chỉ đứng ngoài mà phán; hoặc là chờ xem, coi như mình vô can”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 10
Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 555 điểm cầu cơ sở. Ảnh: Thành Duy 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, phải có sản phẩm; hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp phê bình, tự phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; song đồng thời cũng phải ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để đấu đá, hạ bệ nhau. 

Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình, vu cáo người khác. Kinh nghiệm cho thấy muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, điều quan trọng là phải chân thành, trung thành, giữ nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu làm trước; phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn; những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng; mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, “ngậm miệng ăn tiền”, hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ đều là không đúng. 

Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau' ảnh 11
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ đây là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, gắn bó với Nhân dân mật thiết hơn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát biểu bế mạc hội nghị. 

Tin mới

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

(Baonghean.vn) - Lũ tràn về, nước dâng, những vùng đồng thấp nước ngập trũng, chuột dồn về những chân ruộng cao, phá hoại hoa màu. Chuột phá nát những thửa ngô đang ngậm sữa, đào bới tứ tung những ruộng lạc đang kỳ chắc hạt, cắn đổ những gốc cà, luống cải bắp…