Tổng Bí thư: Tránh biến cuộc họp tự phê bình, phê bình thành nơi 'vuốt ve, ca tụng lẫn nhau'

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mọi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: Phạm Cường ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 588 điểm cầu, trong đó có 3 điểm cầu cấp tỉnh, 30 điểm cầu cấp huyện và cấp trên cơ sở, 555 điểm cầu cơ sở với hơn 16.300 đại biểu tham dự. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;… Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Toàn cảnh hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH MẠNH MẼ VỚI SUY THOÁI, TIÊU CỰC

Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Từ năm 2016 - 2020, có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật, trong đó có 15.101 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống (60%), 8.281 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị (33%), 1.722 đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Hội nghị nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21; Kế hoạch số 03 và Quy định số 37. Ảnh: Phạm Cường ảnh 3
Hội nghị nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21; Kế hoạch số 03 và Quy định số 37. Ảnh: Phạm Cường

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định 37-QĐ/TW ngày 1/11/2021 về những điều đảng viên không được làm. Ngày 1/12/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch 03-KH/TW để thực hiện Kết luận 21.

Kết luận số 21 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. 

Điểm mới của Kết luận số 21 là đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đây là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. 

Kết luận số 21 cũng chỉ rõ cần kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị đã nêu ra 3 mục đích, yêu cầu; 11 nhiệm vụ trọng tâm và quy định trách nhiệm cụ thể của 17 cơ quan, tổ chức để thực hiện Kết luận số 21.

Toàn cảnh điểm cầu UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 5
Toàn cảnh điểm cầu UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị cũng đã nghe quán triệt Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, Quy định cơ bản vẫn giữ nguyên 19 điều, đồng thời điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp trên giao…) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục bàn và thực hiện xây dựng, chỉnh đốn, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đội quân tiên phong, là người lãnh đạo, người cầm lái đất nước tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Cường ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư cũng đã trao đổi, phân tích những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), trong đó có việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng”, Tổng Bí thư chỉ rõ. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy ảnh 7
Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đi đôi với ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Đây là vấn đề hết sức biện chứng để khuyến khích cán bộ hăng hái tiến lên, chứ không vì thấy xử lý vi phạm mà co lại, giữ mình không dám làm để khỏi sai phạm.

 MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI NGHIÊM TÚC TỰ SOI LẠI MÌNH

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là phải tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận, Quy định mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trước hết phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc những mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định lần này; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 8
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác tại các địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, toàn diện.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”, Tổng Bí thư chỉ rõ, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp này một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống, “chống” và “xây”; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 9
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thực hiện mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, các đoàn thể, báo chí và công luận. 

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước các nội dung trong Kết luận, Quy định.

“Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả, căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi cán bộ, đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không chỉ đứng ngoài mà phán; hoặc là chờ xem, coi như mình vô can”, Tổng Bí thư nói.

Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 555 điểm cầu cơ sở. Ảnh: Thành Duy ảnh 10
Tại Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 555 điểm cầu cơ sở. Ảnh: Thành Duy 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, phải có sản phẩm; hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp phê bình, tự phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; song đồng thời cũng phải ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để đấu đá, hạ bệ nhau. 

Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình, vu cáo người khác. Kinh nghiệm cho thấy muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, điều quan trọng là phải chân thành, trung thành, giữ nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu làm trước; phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn; những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng; mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, “ngậm miệng ăn tiền”, hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ đều là không đúng. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường ảnh 11
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ đây là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, gắn bó với Nhân dân mật thiết hơn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát biểu bế mạc hội nghị. 

tin mới

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri; Tuyên dương 95 học sinh "con ngoan, trò giỏi" trong Khối Các cơ quan tỉnh; Trẻ em biên giới bằng rừng tới lớp… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.