Tổng công ty Đường sắt có Chủ tịch mới

Bộ trưởng GTVT chiều 28/2 trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp sang làm Chủ tịch HĐTV tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Vũ Anh Minh sẽ thay Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông điều hành tổng công ty Đường sắt.

Trước đó, Thứ trưởng Đông được Bộ GTVT phân công phụ trách HĐTV tổng công ty cho đến khi có nhân sự mới được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV thay ông Trần Ngọc Thành bị miễn nhiệm.

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Anh Minh

Ông Vũ Anh Minh cho biết, tổng công ty Đường sắt VN phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy ông sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tổng công ty đoàn kết, tập trung sức lực và trí tuệ để huy động mọi nguồn lực, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển.

Chúc mừng ông Vũ Anh Minh, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa hy vọng ông Minh cùng với các thành viên tổng công ty đưa ra những giải pháp kiện toàn đổi mới, sắp xếp lại DN còn thiếu đồng bộ. Đặc biệt, cần xây dựng chính sách hỗ trợ các DN vận tải phát triển, đưa khoa học kỹ thuật vào quản lý.

Theo Vietnamnet.vn