Tổng cục Kỹ thuật nghiệm thu cải tiến, nâng cấp xe thiết giáp BTR-152

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng nghiệm thu cải tiến kỹ thuật, Tổng cục Kỹ thuật đã tiến hành nghiệm thu cải tiến, nâng cấp diesel - điện hóa xe Thiết giáp BTR- 152.
 
Trong đợt này, Tổng cục Kỹ Thuật đã nghiệm thu 5 xe Thiết giáp BTR - 152 của Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và chính thức cho xe đi vào hoạt động phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các xe này đã được cải tiến, lắp động cơ đi-ê-zen thay cho động cơ xăng trước đây.
 
 
Tổng cục Kỹ thuật nghiệm thu cải tiến, nâng cấp diesel - điện hóa xe Thiết giáp BTR- 152 .
 
Trong quá trình tổ chức nghiệm thu, Hội đồng Kỹ thuật Tổng Cục Kỹ thuật trực tiếp kiểm tra toàn diện từng hệ thống kỹ thuật và cho xe chạy theo các cung đường khác nhau. Qua nghiệm thu, Hội đồng Kỹ thuật Tổng cục Kỹ thuật đánh giá: Sau cải tiến, nâng cấp, các xe đều có tình trạng kỹ thuật tốt, các cụm, hệ thống trên xe đồng bộ hoạt động ổn định; các thiết bị trên xe và màu sơn trong và ngoài xe đều đúng quy định, hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật.
 
Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tập trung hoàn thiện hồ sơ, giấy công tác xe theo quy định để thuận lợi trong quá trình điều động, sử dụng xe. Cho đến nay, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 100% việc thay động cơ đi-ê-zen cho xe Thiết giáp BTR-152.
 
QĐND Online