Tổng giá trị sản xuất ngành Xây dựng đạt 38.180 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Để cải thiện môi trường thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng phát triển, năm 2016, Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư xây dựng, nên giá trị sản xuất tăng mạnh.

Khu nhà ở sinh viên Vinh Trung tại phường Trung Đô - TP giải quyết chỗ ở cho 1.800 sinh viên

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 38.180 tỷ đồng (tăng 11,73% so với năm 2015); Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 76,9%; Quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đối với đô thị loại 4 trở lên đạt 85%; Sản lượng nước máy đô thị đạt 27,97 triệu m3.

Sản xuất ngói lợp tại Công ty CP VLXD ICEM tại TP Vinh.

Đặc biệt, một số sản phẩm của ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng trưởng khá như xi măng đạt 1,764 triệu tấn; gạch nung quy chuẩn đạt 651,86 triệu viên; đá xây dựng các loại đạt 4,11 triệu m3; gạch Granit đạt 2,326 triệu m2.

Hoàng Vĩnh