Tổng thống Ukraine “tuyệt vọng chính trị” khi gọi “ách đế chế Nga”

Khi tuyên bố Nga là “đế chế”, Tổng thống Ukraine đã bộc lộ lập trường yếu kém và sự tuyệt vọng chính trị, - ông Oleg Morozov thành viên UB Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga nhận định.

Trước đó, Poroshenko nói rằng Ukraine cần có một Tổng thống mạnh mẽ, sẽ đưa đất nước này tiến tới nền tự do châu Âu chứ không quay trở lại dưới ách “đế chế  Nga”.“Poroshenko đã tự thiêu cháy mọi cây cầu, chặt đứt mọi ngả đường. Một Tổng thống không có sự linh hoạt nhạy bén là Tổng thống yếu kém”, -  Thượng nghị sĩ nhận xét.

Theo lời ông, nếu lựa chọn thiên về phía châu Âu như là lời từ bỏ Nga thì cũng chẳng phải là lựa chọn, bởi tạo ra những vấn đề mới. “Châu Âu  đâu có cần đến Ukraine, nước đang tuyên chiến với Nga. Châu Âu sẽ không ủng hộ một Ukraine như vậy, bởi không muốn trả giá cho an ninh của Ukraine theo kiểu nguy hại như vậy”, - ông Morovov tin chắc.

“Nói cách khác, lập trường của Poroshenko là lập trường yếu đuối và tuyệt vọng về chính trị. Có thể mọi suy nghĩ của ông ta bây giờ chỉ tập trung vào việc kiếm tấm vé chuồn tới một nước châu Âu nào đó”, - chính trị gia Nga kết luận.