Top 10 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2017

(Baonghean.vn) - Năng lực quân sự thể hiện sức mạnh và vị thế của một quốc gia trên thế giới. Nó không chỉ đơn thuần là sức mạnh về quân sự, nó còn thể hiện cả sức mạnh về ngoại giao và kinh tế.

 Thái Bình - Hữu Quân