TP. Vinh: 38 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

(Baonghean.vn) - Thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sáng 12/10, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh tổ chức lễ phát động thi đua đặc biệt.
Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Minh Chi
Đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ nay đến tháng 10/2019. Theo đó, yêu cầu nội dung thi đua được đặt ra, đó là, MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ; đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...; gắn với tiếp tục tuyên truyền trong các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Song song với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở cũng sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động bằng các hoạt động cụ thể.

Trong đó tập trung vào các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Quỹ Vì người nghèo”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; thực hiện có nề nếp, hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tháng, góp phần làm xây dựng thành phố xanh, sạch hơn.

Quang cảnh lễ phát động thi đua. Ảnh: Minh Chi

Để đợt thi đua thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ thành phố yêu cầu các tổ chức thành viên và MTTQ các cơ sở lựa chọn để triển khai từng công trình, nội dung phần việc thiết thực. Trước mắt là thực hiện có hiệu quả 38 công trình, phần việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã đã đăng ký thực hiện.