TP Vinh: 7 tháng thu ngân sách đạt trên 1.005 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, TP. Vinh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng và thu tiền sử dụng đất.
Chợ đầu mối Vinh. Ảnh tư liệu

7 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt chỉ tiêu giao với số thu trên 1.005 tỷ đồng; trong đó thu cấp quyền sử dụng đất 369 tỷ đồng, thu thường xuyên đạt 635 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao so với cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân; tiền thuê đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; phí và lệ phí.

Từ nay đến cuối năm, thành phố cần thu thêm khoảng 1.141 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ tương đối nặng nề, vì vậy, Chi cục Thuế TP. Vinh tiếp tục thực hiện đề án chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh. Cùng đó, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các tập thể và cá nhân; tiếp tục tăng cường quản lý nợ thuế, đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo quy định.