TP. Vinh: Giảm nhiều biên chế và thực hiện nhất thể hóa các chức danh cấp phòng

(Baonghean.vn) - Với quyết tâm chính trị cao, lộ trình chặt chẽ, sau một năm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thành phố Vinh đã thực hiện được nhiều nội dung và đạt được nhiều kết quả.

Tinh gọn bộ máy

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP. Vinh trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP. Vinh. Như vậy, tính đến nay, thành phố từ 14 đơn vị sự nghiệp công lập giảm còn 13 đơn vị. 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chức mừng Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, TP. Vinh còn chú trọng sắp xếp lại tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp. Tính đến tháng 12/2018, các trường học đã tiến hành sắp xếp các tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đó giảm từ 331 tổ, phòng năm 2015 xuống còn 165 tổ, phòng, như vậy giảm 166 tổ chức bên trong.

Đồng thời với quá trình trên, thành phố cũng đã triển khai các mô hình nhất thể hóa chức danh, theo đó, tháng 6/2018 đã hoàn thành thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, qua đó giảm được 1 biên chế Giám đốc trung tâm.

Cụ thể là đồng chí Ngô Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh được phân công đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố từ ngày 12/9/2018 theo Quyết định số 642-QĐ/ThU ngày 11/9/2018 của Thành ủy Vinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đô - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

Giai đoạn 2019 - 2021, thành phố Vinh không có phường, xã nào thuộc diện sáp nhập: Thành Duy

Dự kiến trong năm 2019, Thành phố thực hiện nhất thể hóa thêm 2 chức danh gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đồng thời là Chánh Thanh tra (dự kiến thực hiện từ tháng 9/2019) và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ (dự kiến thực hiện từ tháng 9/2019). 

 

Giảm số người làm việc

Phường Lê Mao là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện bố trí lại các chức danh, trong đó có đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã. Theo đó, căn cứ các kết luận của cấp trên, phường đã thực hiện việc bố trí kiêm nhiệm. Như đồng chí Hoàng Thị Hoài Huyền là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã được giao kiêm nhiệm thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

Bên cạnh đó, một số các chức danh khác cũng được giao kiêm nhiệm như: công chức văn hóa kiêm công tác phát thanh, Phó Bí thư Đoàn phường kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Cán bộ địa chính kiêm Đội trưởng Đội quy tắc đô thị…

Đồng chí Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết, với việc bố trí như trên, phường đã giảm được 5 cán bộ không chuyên trách, từ 12 người xuống còn 7 người. Ở các khối cũng sáp nhập và giảm từ 98 tổ dân cư xuống còn 54 tổ dân cư thuộc 9 khối.

Lãnh đạo phường Lê Mao trao đổi công việc với cán bộ không chuyên trách. Ảnh: Thành Duy

Thông qua bố trí kiêm nhiệm các chức danh, số lượng cán bộ khối cũng giảm được 54 người. Tuy nhiên, do mỗi cán bộ xác định được nhiệm vụ nên công việc vẫn thực hiện trôi chảy, không ảnh hưởng đến chất lượng, trong khi tổng số tiền phụ cấp chi trả cũng giảm so với trước đây. 

Không chỉ tại phường Lê Mao, mà tại tất cả 25 phường, xã, TP. Vinh đều chỉ đạo sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách hợp lý. Hiện nay, các phường, xã đã bố trí 360 người hoạt động không chuyên trách, trong đó, có 165 người được bố trí kiêm nhiệm, chiếm 31,4% (39 người kiêm nhiệm thêm 2 chức danh và 112 người kiêm nhiệm thêm 1 chức danh).

Như vậy, giảm được 165 người hoạt động không chuyên trách phường, xã so với số lượng quy định (giảm được 31,4% so với tổng số được bố trí tối đa).

Tương tự, tại 371 khối, xóm đã bố trí 1.611 người hoạt động không chuyên trách, giảm được 244 người so với số lượng quy định (giảm được 13,15% so với tổng số được bố trí tối đa).

Trong đó, đã bố trí được 17 bí thư chi bộ kiêm khối, xóm trưởng; 189 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khối, xóm. 

Cùng với đó, TP. Vinh cũng tiến hành giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó. Năm 2017, thành phố có tổng số 179 cán bộ cấp trưởng các cơ quan, đơn vị và đến nay đã giảm được 3 cấp trưởng, dự kiến trong tháng 9 sẽ giảm thêm 1 cấp trưởng. Năm 2017, thành phố có tổng số 261 cán bộ cấp phó từ phó chủ tịch UBND xã trở lên. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giảm cấp phó tại các cơ quan, đơn vị (phòng, ban, đơn vị dưới 10 người bổ nhiệm 1 cấp phó, trên 10 người bổ nhiệm 2 cấp phó), thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kết quả, thời gian qua toàn thành phố đã có 9 phòng, ban, đơn vị thực hiện giảm cấp phó về đúng quy định, như: HĐND thành phố giảm từ 2 Phó Chủ tịch xuống còn 1 Phó chủ tịch; Ban Tổ chức Thành ủy giảm từ 3 phó ban xuống còn 2 phó ban. Đến nay, Thành phố giảm từ 261 xuống còn 247 cấp phó các cơ quan, đơn vị (giảm được 14 người).

Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố đã tinh giản được 284 biên chế cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nghỉ theo Nghị định 108 có 145 người).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vinh cho biết: Với quyết tâm chính trị cao, không trông chờ, song thận trọng, khoa học, có lộ trình chắc chắn, việc gì rõ thì làm, chưa rõ thì thí điểm nên sau một năm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, thành phố rất chú trọng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo.
Cán bộ phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh xử lý công việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh những kết quả đạt được, để quá trình thực hiện hiệu quả hơn, TP. Vinh đề nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung các nghị quyết và quyết định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khối, xóm; mức hỗ trợ cho các đối tượng ủy viên thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc và ủy viên ban thường vụ các đoàn thể cấp xã; đồng thời ban hành quy định về chính sách, chế độ kiêm nhiệm, cơ chế khoán kinh phí cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở khối, xóm, thôn, bản.

Mặt khác, công tác sáp nhập một số đơn vị của ngành Y tế và Nông nghiệp cũng cần sớm thực hiện theo chủ trương hợp nhất và bàn giao về cấp huyện quản lý nhằm sớm ổn định hoạt động của các đơn vị.

Tin liên quan

Các tin khác