TP. Vinh kiến nghị ban hành Nghị quyết đặc thù, tạo động lực cho thành phố phát triển

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với đoàn giám sát HĐND tỉnh, TP. Vinh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới để thay thế Nghị quyết 278/2009/NQ-HĐND, nhằm tạo động lực, đột phá để thành phố phát triển.
Chiều 3/6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBND TP. Vinh về tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong tổng số 16 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thì có 10 Nghị quyết được UBND TP. Vinh và các đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, có 2 Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với TP. Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh và Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo với đoàn giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 278, UBND TP Vinh cho biết đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách. Cụ thể, tổ chức lập quy hoạch chung xây dụng đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; Ban hành quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý thiết kế đô thị; kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và vệ sinh môi trường; Tổ chức thực hiện theo ủy quyền các tiểu dự án ODA; Ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách Trung ương…

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh kiến nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 278 về những chính sách đặc thù hỗ trợ TP Vinh phát triển. Ảnh: Phạm Bằng

Được đánh giá có vai trò động lực để TP. Vinh phát triển, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 278, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước… bước đầu đã mang lại hiệu quả. Từ đó, cải thiện đời sống người dân, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng. Công tác đầu tư có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị từng bước được mở rộng.

Công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng được triển khai có định hướng, phù hợp quy định hiện hành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải tạo kiến trúc cảnh quan, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.  

Về Nghị quyết hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, trên địa bàn TP. Vinh có 2 cụm công nghiệp được hỗ trợ là Hưng Đông và Nghi Phú với tổng kinh phí 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của Nghị quyết, hạ tầng 2 cụm công nghiệp này được đầu tư xây dựng cơ bản về đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Văn Hóa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đề nghị TP Vinh đánh giá rõ tác động của các Nghị quyết và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các Nghị quyết khác về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở; hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; phát triển nguồn nhân lực y tế công lập;…TP. Vinh cho rằng, các nghị quyết trên có vai trò quan trọng trong công tác phát triển, giải quyết chế độ, chính sách cho những đối tượng người có công, góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng…

Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, TP. Vinh cho rằng, một số chính sách đặc thù trong Nghị quyết chưa được thực hiện hoặc phải dừng do vướng mắc các quy định của Trung ương và tỉnh. Một số khu chức năng, dự án có tính chất trung tâm vùng làm động lực phát triển thành phố chưa thực hiện, chưa được triển khai, hoàn thành. Kiến trúc cảnh quan đô thị chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức; kết cấu hạ tầng thiếu hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, nhất là về giao thông. Hiện nhu cầu để đầu tư hoàn thiện hạ tầng CCN rất lớn nhưng định mức hỗ trợ còn thấp.

TP Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở báo cáo và kết quả giám sát thực tế tại xã Hưng Đông và xã Nghi Liên, các thành viên đoàn giám sát đề nghị TP. Vinh làm rõ những tác động tích cực của các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, những vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể để đoàn giám sát nắm được.

Tại buổi làm việc, UBND TP. Vinh kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết mới về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Vinh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, đảm bảo ưu tiên vốn đầu tư công hợp lý cho các công trình, dự án trọng điểm có tính động lực nhằm tạo bước đột phá cho phát triển thành phố; mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh theo quy hoạch đã được phê duyệt; Tăng kinh phí sự nghiệp thị chính cho ngân sách thành phố để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chống ngập úng, chỉnh trang đô thị; …

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những kết quả TP. Vinh đạt được trong thực hiện các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với TP. Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

Đồng chí Hoàng Viết Đường đề nghị TP. Vinh tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo; xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, sớm triển khai dự thảo để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố phát triển. TP. Vinh cũng cần rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các Nghị quyết, chỉ rõ những bất cập, tồn tại, đặc biệt là Nghị quyết 167 về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.