TP Vinh phấn đấu gieo trồng vụ xuân đạt 2.982 ha

(Baonghean.vn)  - Sáng ngày 17/11/2015, UBND TP Vinh tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân năm 2016.

Các ban, ngành TP Vinh tham dự hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân 2016

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2016, thành phố Vinh tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý. Chú trọng phát triển rau an toàn, lúa chất lượng cao, hoa, cây cảnh, nuôi trồng thủy sản sạch. Toàn thành phố phấn đấu gieo trồng 2.982ha cây trồng các loại, phát triển đàn gia súc, gia cầm lên 386.630 con;  giữ ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 500,2 ha. Lãnh đạo UBND thành phố Vinh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, trong đó chú trọng đủ giống, công tác bảo vệ thực vật, xây dựng phương án chống hạn vụ xuân kịp thời.

Võ Huyền