#trách nhiệm nêu gương

4 kết quả

Hội nghị Trung ương 6 đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 6 đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đã khép lại và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị này, Trung ương đã bàn những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về phát triển KT-XH không chỉ trong năm sau mà còn đưa ra định hướng cho những vấn đề rất hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài liên quan đến sự phát triển của đất nước trong 2 – 3 thập niên tới.
trách nhiệm nêu gương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.