Trang thông tin điện tử tổng hợp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng nếu vi phạm các quy định

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định cụ thể mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, nếu các trang thông tin tổng hợp vi phạm các quy định về quản lý hành chính trong lĩnh vực này sẽ bị phạt các mức sau:

Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

Hình minh họa.

Hành vi thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam; cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân cũng sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp thông tin có nội dung cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan, những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng; cung cấp thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; cung cấp thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em;...

baochinhphu.vn