Trang trại hàng nghìn pin Mặt Trời trên dãy núi Trung Quốc

Trang trại điện Mặt Trời có công suất lắp đặt 20 megawatt được kỳ vọng giúp cắt giảm 20.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm.
Clip: Trung Quốc lắp hàng nghìn pin Mặt Trời trên dãy Thái Hành Sơn.