Trang trại phong năng trên biển lớn nhất thế giới

Trang trại phong năng trên biển Ireland của công ty Ørsted lớn bằng 20.000 sân bóng đá, sản xuất đủ điện để cung cấp cho 600.000 hộ gia đình.
Clip: Trang trại phong năng trên biển lớn nhất thế giới