Tranh chấp thời vụ gieo cấy hè thu

(Baonghean.vn) - Hè thu là vụ sản xuất mang tính tranh chấp thời vụ rất cao. Vì vậy, sau khi thu hoạch lúa xuân bà con nông dân trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) tập trung gieo cấy lúa hè thu ngay với phương “hơn một ngày hay một sự”.

Vụ hè thu năm nay gia đình chị Lê Thị Kim Thoa ở xóm Luân Phượng, xã Đồng Văn (Thanh Chương) làm 4 sào ruộng nước. Để sản xuất hè thu kịp thời vụ và đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa lũ, gia đình chị cũng như mọi người dân trên địa bàn tranh thủ nguồn nước về, gặt xong lúa xuân, gieo cấy ngay lúa hè thu.

Thanh Chương tập trung đưa cơ giới hóa vào làm đất sản xuất hè thu. Ảnh: Hữu Thịnh.
Vụ hè thu năm nay, xã Đồng Văn gieo cấy 218 ha, trong đó cơ cấu chủ yếu giống ngắn ngày; đến nay, toàn xã đã cấy được trên 50 ha. Theo chị Nguyễn Thị Liên - Trưởng ban Nông nghiệp xã Đồng Văn: Để đạt kế hoạch đề ra, xã chỉ đạo HTX Nông nghiệp sau khi thu hoạch xong phối hợp tốt với Xí nghiệp thủy lợi để đưa nước về bà con làm ruộng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu. Với tiến độ này, khoảng 5 ngày nữa Đồng Văn sẽ khép kín diện tích lúa hè thu.

Không riêng gì xã Đồng Văn, các địa phương trên địa bàn huyện đều đang tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất hè thu. Theo đề án vụ hè thu năm nay, Thanh Chương gieo cấy khoảng 5.000 ha; huyện chỉ đạo cơ cấu giống phải là các giống ngắn ngày, chống chịu tốt với sâu bệnh và hạn hán. Chỉ bố trí lúa hè thu trên diện tích chủ động nước, chuyển diện tích lúa cao cưỡng hoặc cuối kênh mương sang trồng màu...

Nông dân xã Đồng Văn (Thanh Chương) cấy lúa hè thu. Ảnh: Hữu Thịnh.
Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, để diện tích gieo cấy đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Thủy lợi Thanh  Chương, các đơn vị thủy nông phải chủ động và tích trữ nước; nhân dân khi thu hoạch lúa xuân đắp bờ giữ nước nhằm đảm bảo cấp đủ nước để cấy và tưới cho lúa hè thu. Các đơn vị cung ứng phải đảm bảo đủ lượng vật tư, phân bón phục vụ bà con trong sản xuất hè thu.                         
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762