Trao bê giống cho các hộ nghèo người Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 30/7, Ban Phát triển Nông thôn miền núi huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị được phân công giúp đỡ hộ Đan Lai nghèo và xã Môn Sơn tổ chức trao 36 con bê giống lai Sind cho 12 hộ nghèo, thuộc tộc người Đan Lai tái định cư tại bản Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn.

Tổng kinh phí hơn 579 triệu đồng mua bê giống cấp cho các hộ dân được trích từ nguồn kinh phí xây dựng mô hình nuôi bê cái lai Sind và trồng cỏ voi năm 2019 của huyện Con Cuông. Theo đó, mỗi hộ dân được nhận 2 con bê cái giống lai, trị giá trên 10 triệu đồng; ngoài ra, các hộ dân đối ứng mỗi hộ 1 con.

Trao bê giống lai Sind cho các hộ nghèo thuộc tộc người Đan Lai ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Lữ Thân

Để đàn bê khỏe và phát triển nhanh, trước khi bàn giao bê, Ban Phát triển nông thôn miền núi đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Chi cục Thú y huyện tập huấn trồng cỏ voi và công tác phòng trừ dịch bệnh cho các hộ dân được nhận bê đợt này.     

Việc hỗ trợ bê cái giống lai cho các hộ dân Đan Lai nhằm từng bước xóa đói, giảm nghèo ở Môn Sơn nói chung, tộc người Đan Lai nói riêng; góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới của huyện Con Cuông./.