#Trẻ tăng động

2 kết quả

Bố mẹ nên làm gì khi trẻ tăng động?

Bố mẹ nên làm gì khi trẻ tăng động?

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một rối loạn được biết đến từ hơn 100 năm trước, được đặc trưng bởi sự kết hợp của một hành vi hoạt động quá mức, thiếu kiềm chế với giảm chú ý rõ rệt và thiếu kiên trì trong mọi công việc.