Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Trên con đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 1 tháng, xã Mã Thành (Yên Thành) đã hoàn thành đổ bê tông 9 km đường bê tông. Trong đó tỉnh hỗ trợ xi măng 6 km, huyện hỗ trợ xi măng 3 km, phần vật liệu còn lại là do nhân dân đóng góp.
Năm 2018, xã Mã Thành, huyện Yên Thành đăng ký với UBND tỉnh về đích NTM. Ngay từ đầu năm, xã đã nhận nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh và huyện để đổ bê tông đường. Để đẩy nhanh tiến độ và đẩm bảo kỹ thuật, các xóm thống nhất thuê doanh nghiệp vào đổ bê tông. Chỉ trong vòng 1 tháng, xã Mã Thành đã hoàn thành đổ bê tông 9 km đường bê tông. Trong đó tỉnh hỗ trợ xi măng 6 km, huyện hỗ trợ xi măng 3 km, phần vật liệu còn lại là do nhân dân đóng góp.
Trộn bê tông bằng máy. Ảnh: Xuân Hoàng
Lót bạt trước khi đổ bê tông nhằm giữ được bê tông tốt hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Bê tông được trộn bằng máy nên nhuyễn đều. Ảnh: Xuân Hoàng
Bê tông sau khi đổ xuống đường được đầm ằng máy. Ảnh: Xuân Hoàng
Tạo mặt đường phẳng lỳ. Ảnh: Xuân Hoàng