Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Trên đồng lúa Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Trên đồng lúa Quỳ Châu.
Trên đồng lúa Quỳ Châu. Ảnh: Quốc Tuấn
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762