Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao vừa có các quyết định về công tác cán bộ.

Ngân hàng Phát triển VN: Tại quyết định 1829/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ: Hôm nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Giang, Vụ trưởng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành thanh tra giữ chức vụ Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam trao quyết định và tặng hoa Cục trưởng Cục II Nguyễn Hồng Giang. Ảnh: Thanh Tra

TANDTC: Hôm nay, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Phó vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I TANDTC với thời hạn là 5 năm.

Theo Vietnamnet.vn