Triển khai thông tư mới liên quan đến tội phạm ma túy

Thực hiện nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị hại trong hoạt động tố tụng hình sự .
 
Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp đã sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 17 đến ngày 14/11/2015, Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư đã được 4 cơ quan nêu trên ký ban hành...
 
Lực lượng chức năng lấy mẫu trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy.
 
Chỉ 4 trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy, cụ thể như:
 
Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch;
 
Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng;
Xái thuốc phiện;
 
Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
 
Ngoài 4 trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d nếu có căn cứ và xét thấy cần thiết toàn án nhân dân trực tiếp trưng cầu giám định để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật.
 
Hai đối tượng mua bán trái phép ma túy bị bắt giữ.
 
Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có Công văn số 4575/VKSTC-Vụ 4 hướng dẫn ngành kiểm sát triển khai thức hiện Thông tư liên tịch số 08 gồm một số điểm chủ yếu như:
 
*Trong giai đoạn xét xử vụ án về ma túy "nếu có căn cứ và xét thấy cần thiết" thì tòa án trực tiếp trưng cầu giám định để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật, mà không trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân các cấp để điều tra bổ sung; cũng như không coi đây là căn cứ hủy án để điều tra lại và không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát.
 
* Theo quy định của Luật ban hành văn bản, Thông tư liên tịch số 08 nêu trên nhưng đến ngày 30/12/2015 mới có hiệu lực thi hành.
 
* Đối với các vụ án ma túy hiện đang có khó khăn vướng mắc liên quan đến việc giám định hàm lượng chất ma túy thu giữ theo tinh thần Công văn số 234 của Tòa án nhân dân Tối cao, yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân các cấp căn cứ theo đúng quy định của Bộ luật hình sự, Thông tư liên tịch số 17 và Thông báo số 408/TB-VKSTC ngày 30/6/2015, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để giải quyết vụ án.
 
Theo CAND