Trồng mới hơn 10 nghìn cây xanh đầu Xuân Kỷ Hợi

(Baonghean.vn) - Sáng 7/02, (tức mùng 03 Tết), Sư đoàn 324 (Quân khu 4) Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham gia Lễ phát động có lãnh đạo, chỉ huy thủ trưởng Sư đoàn, thủ trưởng các phòng, ban và cán bộ, chiến sỹ khối Sư đoàn bộ.

Sau lễ phát động lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 và thủ trưởng các phòng ban cơ quan Sư đoàn tiến hành trồng cây ở khối sư đoàn bộ.
Những năm qua, Sư đoàn 324 luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện phong trào Tết trồng cây, tích cực tham gia các dự án trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.
Sau lễ phát động, 3 trung đoàn bộ binh, các tiểu đoàn trực thuộc và cơ quan sư đoàn bộ đồng loạt tiến hành trồng cây xanh; mỗi cán bộ, chiến sỹ trồng ít nhất một cây xanh. Chỉ trong buổi sáng đã trống mới 10.837 cây, chủ yếu cây xoài, nhãn, sấu và các loại cây lấy gỗ.