Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An sẽ hoạt động vào tháng 1/2017

(Baonghean.vn) –Dự kiến Trung tâm sẽ có 20 cán bộ, được công bố ra mắt trong tháng 12/2016, chính thức hoạt động tháng 1/2017.

Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nghệ An (NgheAn IPC) được thành lập hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đầu tư; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư.

Như vậy, Trung tâm sẽ là đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động vận động, xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Đoàn công tác tỉnh thăm trường đại học Gifu, Nhật Bản. Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp mới đây của BTV Tỉnh uỷ để bàn việc thành lập trung tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, tổng biên chế và số người làm việc tại Trung tâm khoảng 20 người. Trước mắt sẽ điều chuyển 6 người đủ điều kiện tiêu chuẩn đang làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển. Việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành nhưng phải đảm bảo thu hút những người có trình độ toàn diện về chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác xúc tiến đầu tư.

Đoàn công tác của công ty Hemaraj, Thái Lan khảo sát đầu tư tại Nghệ An. Ảnh tư liệu


Trung tâm hoạt động theo mô hình sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh, dự kiến được công bố ra mắt trong tháng 12/2016, chính thức hoạt động tháng 1/2017.

Hiện UBND tỉnh ban hành đề án trình Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm.

Được biết, trên địa bàn cả nước đã có 25 trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo mô hình lồng ghép 3 chức năng: xúc tiến đầu tư; một cửa liên thông giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư và tư vấn hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Hoạt động theo mô hình này hiệu lực, hiệu quả, phối hợp với các ngành tốt hơn, giúp công việc giải quyết nhanh chóng.

Thu Huyền