Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày (29 - 31/7/2020) làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu cùng với Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã đề ra. Phối hợp với các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, cơ chế, phương thức tổ chức và hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, bình quân hằng năm có 86,87% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, tăng 3,31% so với nhiệm kỳ trước. Phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển. Lãnh đạo LLVT Quân khu thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong 5 năm qua, Quân khu đã điều động hơn 134.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.220 phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân khu 4 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới...

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu 4; đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 4.

Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu gồm 9 đồng chí; bầu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 13 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết.